STAXANOVÇU

is. [ rus. xüs. addan] Yeni texniki vasitələri yaradıcı surətdə mənimsəmiş və sosializm yarışında adi istehsal normalarını çox-çox ötüb keçən qabaqcıl fəhlə (SSRİ-də 30-40-cı illərdə geniş yayılmış ad).
[Reyhan] kolxozun staxanovçu sağıcısı hesab olunurdu. İ.Əfəndiyev.
[Daşdəmir:] Sən staxanovçu olub bir gündə on-on beş norma ödəyəndə, mən niyə miçurinçi olmayım? M.Rzaquluzadə.

STADİÓN
STAJ

Digər lüğətlərdə