STUDİYA

[ ital. ]
1. Rəssam və ya heykəltəraş emalatxanası.
2. Artist, rəssam, heykəltəraş hazırlayan məktəb (bu məktəbdə keçirilən dərslər yaradıcı məşğələlərlə birgə aparılır).
İndi məktəbin səhnəsinə çıxıram, bu üzümüzə gələn ildə dram studiyasına yazılacağam. S.Rəhimov.

3. bax kinostudiya.
4. bax radiostudiya.
STRUKTURALİ́ZM
STUL

Digər lüğətlərdə