SUALLI

bax sualedici.
Hacı Rəsul Tahirzadənin suallı baxışını görüb əllaməlik büruzə vermək istədi. Mir Cəlal.

SUALEDİCİ
SUALTI

Digər lüğətlərdə