SUGÜLÜ

is. bot. Sulaq yerlərdə bitən, bəzi hallarda çiçək açan bitki.
SUFLYORLUQ
SUXARI

Digər lüğətlərdə