SUİ-QƏSD

is. [ ər. ] Birinin canına qəsd etmək, birini öldürmək və ya yaralamaq qəsdində olma.
Rənaya qarşı düzəldilən sui-qəsd Nizamini hər şeydən çox düşündürürdü. M.S.Ordubadi.

Etimologiya

  • SUİ-QƏSD Sui ərəbcə “pis” mənasını verən kəlmədir. Qəsd isə məqsəd sözü ilə qohumdur. “Pis niyyətlə, məqsədlə görülən iş” mənasında işlədilir
SUİ-İSTİFADƏ
SUİ-QƏSDÇİ

Digər lüğətlərdə