SXEMATİ́ZM

[ yun. ] Təfəkkürdə, bir şeyin şərhində, təsvirində bayağılıq, şablonluq. Yazıçılarımız müasir qəhrəman surətinin təsvirində bəzi sxematizmə yol verirlər.
SXEMATİKLİK
SXOLASTİ́K

Digər lüğətlərdə