UCSUZ-BUCAQSIZ

bax uc-bucaqsız. Ucsuz-bucaqsız tarlalar. Ucsuz-bucaqsız ölkəmiz.
– Qarşıda ucsuz-bucaqsız geniş bir çöl sərilmişdi. H.Nəzərli.
Arxa tərəfdən ucsuzbucaqsız geniş düzənlik uzanıb gedirdi. İ.Əfəndiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UCSUZ-BUCAQSIZ UCSUZ-BUCAQSIZ [Rza:] Biz əl-ələ verib bahar quşları kimi atıla-atıla, oxuyaoxuya ucsuz-bucaqsız çəmənlərə qaçdıq, şərqi deyən quşlara qoşulduq (M
UCLUQ
UCUBİZ

Digər lüğətlərdə