UMU-KÜSÜ

is. Umma, küsmə, incimə, şikayətlənmə, giley.
Töhmətdən çox umuküsüyə bənzəyən bu sözləri deyərkən [Xanların] səsi titrədi. M.Hüseyn.
Küçə dinmədi; Sükut etdi; Müdrik bir insan kimi; Sanki eşitmədi; Mənim umu-küsümü. R.Rza.

□ Umuküsü etmək – şikayətlənmək, narazılıq etmək, narazılığını bildirmək, incikliyini bildirmək, gileylənmək.
Nəriman umu-küsü elədi: – Elə olar, elə olar! Daha bizləri tanımazsan katib olandan sonra… Mir Cəlal.
Tapdıq … umu-küsü etdi. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UMU-KÜSÜ ah-nalə — sızıltı
  • UMU-KÜSÜ şikayət — giley
UMSUTMAQ
UMULMA

Digər lüğətlərdə