UZUN-UZADI

sif.zərf Çox uzun. Uzunuzadı söhbət. Uzun-uzadı fikirləşmək.
– Küləkli qar, yağış yağar uzun-uzadı yaylağa; Köçər o vaxt el-oba, enər tamamı qışlağa. A.Səhhət.
Mahru ilə uzun-uzadı danışmaq … mümkün olmadı. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UZUN-UZADI geniş — ətraflı — müfəssəl

Etimologiya

  • UZUN-UZADI Sözün kökü “uz”dur. Uz-un, uz-a-n kimi misallar da bunu sübut edir. Uzadı kəlməsinin əsli “uz-a-t-ı”dır
UZUN-CAYDAQ
UZUN-UZUN

Digər lüğətlərdə