WAILSOME

adj iniltili, həzin, acınacaqlı, yanıqlı, kədərli, qəmgin, qüssəli

WAILFUL
WAINWRIGHT