WAILFUL

adj şair. kədərli, qəmli, hüznlü, qüssəli; qəmgin, həzin

WAIL
WAILSOME