YARD

n I 1. yard (91,44 sm-ə bərabər ingilis uzunluq ölçüsü); We live only a few yards from the bus station Biz avtobus vağzalından bir neçə yard məsafədə yaşayırıq; 2. şair. qarış; to fight for every ~ torpağın hər bir qarışı uğrunda çarpışmaq / vuruşmaq; 3. d.d. badə, krujka, uzun / dar stəkan; ~ of wine bir badə şərab; ~ of ale bir krujka pivə

n II 1. həyət; The children were playing in the yard Uşaqlar həyətdə oynayırdılar, 2. meşə, odun anbarı; 3. d.y. park; 4. ağıl (mal-qara üçün); a cattle ~ mal-qara üçün ağıl; 5. the Y = Scotland Yard

YAPP
YARD-BIRD

Digər lüğətlərdə