YOL ÜSTDƏ OLMAQ

səfərə hazırlaşmaq, səfər ərəfəsində olmaq.

YOL TUTMAQ
YOL VERMƏK