YURDUNA SU ƏLƏNMƏK

məhv edilmək, dağıdılmaq, ocağı yerlə bir edilmək; ~ yurduna süpürgə çəkilmək.

YURDUNA SU CALAMAQ (ƏLƏMƏK)
YURDUNA SÜPÜRGƏ ÇƏKİLMƏK