ZÜRYƏT ƏRƏB

Övlad, oğul-uşaq, nəsil, soy.

Mirzalı xan çox yumşaq xasiyyətli bir adam idi. Özünün də züryətdən heç nəyi yox idi. (“Qurbani”)

                                                                       *

Keçmişdə Araz çayı sahilində Diri dağı deyilən yerdə Fərəməz bəy adlı bir bəy olmuş. Bu bəyin çoxlu mal-dövləti olmuş, ancaq züryəti yoxmuş. (“Qurbani. Diri versiyası”)

ZÜRRİYYƏT