ÖMƏR

həyati, ölməzlik, dirilik, canlılıq (II xəlifənin adı).
ÖLMƏZ
ÖMRALI

Digər lüğətlərdə