AYAZIMAX

I
(Ağdam, Borçalı, Qazax, Mingəçevir, Şuşa)
xəstəlikdən ayılmaq. – Beş aydı yaterdim, naçaxdım, yenijə ayazımışam (Borçalı)
II
(Cəbrayıl, Zəngibasar)
sakitləşmək, açılmaq (hava haqqında). – Deyəsən, yağış ayazıdı (Zəngibasar); – Hava ayazıyır (Cəbrayıl)
AYAZDAMMAĞ
AYBA