TAĞ₁

is. Qovun, qarpız, xiyar, pomidor və s. bostan bitkilərinin yerlə sürünən kolu. Pomidor tağı.
– Onu Taşauzda gördüm, kefi saz; Ətirli tağlardan qovun dərərkən. S.Rüstəm.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TAĞ tağ bax günbəz
  • TAĞ alaqapı
  • TAĞ qübbə — günbəz
  • TAĞ kol

Omonimlər

  • TAĞ TAĞ I is. [ ər. ] Bostan bitkilərinin gövdəsi. Addadı zimistan, gəldi növbahar; Şamamanın tağı yaşıldır, yaşıl (Aşıq Ələsgər)
TAĞ₂
TAĞ₃

Digər lüğətlərdə