TAĞ₃

is. Saçın iki yerə ayrılan yeri; həmin hissələrdən hər biri.
Əlilə tağını düzəldən zaman; Yaxından duyuldu ayaq səsləri. M.Müşfiq.

□ Tağ ayırmaq – saçı iki hissəyə ayırmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TAĞ tağ bax günbəz
  • TAĞ alaqapı
  • TAĞ qübbə — günbəz
  • TAĞ kol

Omonimlər

  • TAĞ TAĞ I is. [ ər. ] Bostan bitkilərinin gövdəsi. Addadı zimistan, gəldi növbahar; Şamamanın tağı yaşıldır, yaşıl (Aşıq Ələsgər)
TAĞ₁
TAĞALAQ₁

Digər lüğətlərdə