AĞ SUNQUR

Şahin cinsindən ov quşu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AFƏT ƏRƏB
AĞA