AĞIR

AĞIR – YUMŞAQ Əhməd kişinin xasiyyəti çox ağırdır. Belə adama gərək özü kimi yumşaq və iddiasız arvad tapasan (M.İbrahimov).

AĞILSIZ
AĞIRLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə