ABİ-LEYSAN

fars. ab + süryanicə. niysan

1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış.

2. Məcazi mənada: çox axan göz yaşı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Keçəl Həmzə asta-asta sərtövləyə yaxınlaşdı. Sərtövlənin qabağında peyinin üstə oturub gözündən abi-leysan kimi yaş tökməyə başladı. (Paris nüsxəsi, 6-cı məclis)

ABİ-LEYSAN
ABİ-NEYSAN

Digər lüğətlərdə