ABQƏDİR

"Abdulqədir" adının ixtisar variantıdır. "Allahqulu" kimi başa düşülür.
ABİZƏR
ABLI