ACILIĞ

(Bakı)
sıx tikanlı bitki. – Qara acılığ bağı basıb
ACIQOUĞ
ACIŞMAX