ACLUĞ

(Xaçmaz)
hələ yeni məhsul çıxmamış üyüdülən azacıq taxıl. – Aparub değirmanda bir az acluğ çekduğ
ACİTMƏ
ACNAUR