ADIVAR

ad-sanı olan, adı əbədi yaşayan.
ADIŞİRİN
ADİF