ALAR

Aydınlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALAN
ALAR SABAH

Digər lüğətlərdə