ALİŞAN

"Əli şanı" birləşməsindən yaranmış, "Əli şanlı, Əli kimi şanlı” mənasındadır.
ALİMŞAH
ALQAYIT

Digər lüğətlərdə