ALXAZ

yüksək dərəcədə arzulanan; xüsusi adam; şıltaq, nadinc.
ALXAS
ALI