Слово ADINA в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Bax: adna.

← ADAXLU

Adaxlı, nişanlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ADNA FARS →

Müasir dilimizdə cümə axşamı mənasında işlənir. Məxəz dildə isə bu söz cümə günü mənasını verir. Dia