Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QABALAŞDIRILMA

  “Qabalaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABALAŞDIRILMAQ

  məch. Kobudlaşdırılmaq, qaba şəklə salınmaq; zəriflikdən, incəlikdən məhrum edilmək

  Tam oxu »
 • QABALAŞDIRMA

  “Qabalaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABALAŞDIRMAQ

  f. Kobudlaşdırmaq, qaba şəklə salmaq; zəriflikdən, incəlikdən məhrum etmək

  Tam oxu »
 • QABALAŞMA

  “Qabalaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABALAŞMAQ

  f. Qaba olmaq; zərifliyini, incəliyini itirmək; kobudlaşmaq, codlaşmaq

  Tam oxu »
 • QABALIQ

  is. 1. İncəlikdən, zəriflikdən məhrum olma; kobudluq, codluq. Mahudun qabalığı. Dərinin qabalığı. Tikişin qabalığı dərhal nəzərə çarpır

  Tam oxu »
 • QABAN

  is. Vəhşi donuzun erkəyi. Qaban əti. Qaban ovu. Çöl donuzuna qaban da deyilir. – Kənddən bir dənə biyar araba gətirib, qabanın cəmdəyini içinə yıxıb,

  Tam oxu »
 • QABAR

  is. 1. Bədəndə dərinin altında əmələ gələn sulu qabarcıq; suluq. □ Qabar olmaq – bax qabarlamaq 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • QABAR-QABAR

  sif. Hər tərəfi qabarlı, qabarla örtülmüş. Əlləri qabar-qabar (z.) olmaq. – Yaralarım qabar-qabar; Gəldi yardan doğru xəbər

  Tam oxu »
 • QABARBÖCƏYİ

  is. zool. İnsan bədəninə toxunduqda və ya əzildikdə dəridə qabar əmələ gətirən bir böcək

  Tam oxu »
 • QABARCIQ

  is. Kiçik qabar

  Tam oxu »
 • QABARCIQLANDIRMA

  “Qabarcıqlandırmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • QABARCIQLANDIRMAQ

  f. Qabarcıqlar əmələ gətirmək

  Tam oxu »
 • QABARCIQLANMA

  “Qabarcıqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABARCIQLANMAQ

  f. 1. bax qabarlamaq 1-ci mənada. Əllərimin dərisi qabarcıqlanmışdı, soyulmuşdu, xalam hər iki əlimi qatıqla suvayıb tənziflə bağlamışdı və qabağına s

  Tam oxu »
 • QABARCIQLI

  sif. Üzərində qabarcıqlar olan, qabarcıqla örtülü

  Tam oxu »
 • QABARDILMA

  “Qabardılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABARDILMAQ

  məch. Qabarıq hala (şəklə) salınmaq, şişirdilmək

  Tam oxu »
 • QABARDİN

  is. [fr.] 1. Əsasən palto və kostyum tikmək üçün əla yun parça növü. 2. Sif. mənasında. Həmin parçadan tikilmiş

  Tam oxu »
 • QABARIQ

  sif. 1. Qabarmış, şişmiş, səthi hamar olmayan. Qabarıq şüşə. Qabarıq naxış. // is. Şiş, çıxıntı, ur. 2

  Tam oxu »
 • QABARIQLI

  sif. Qabarıq şəkildə olan; qabarıq

  Tam oxu »
 • QABARIQLIQ

  is. Qabarıq şeyin halı

  Tam oxu »
 • QABARILMAQ

  bax qabardılmaq

  Tam oxu »
 • QABARİ́T

  [fr.] Bir şeyin ölçüsü, böyüklüyü, həcmi

  Tam oxu »
 • QABARLAMA

  “Qabarlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABARLAMAQ

  f. 1. Qabar olmaq, suluqlamaq. 2. Döyənək olmaq, bərkimək

  Tam oxu »
 • QABARLANMA

  “Qabarlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABARLANMAQ

  bax qabarlamaq

  Tam oxu »
 • QABARLATMA

  “Qabarlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABARLATMAQ

  icb. 1. Suluqlandırmaq, qabarlı etmək. 2. Çox sürtməkdən, toxundurmaqdan, əzməkdən bədənin bir yerinin ət təbəqəsini bərkişdirmək, döyənəkləşdirmək

  Tam oxu »
 • QABARLI

  sif. Qabarla örtülmüş; döyənək. Atamın fikri və iradəsi də qabarlı əlləri kimi bərk və möhkəmdi. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • QABARLILIQ

  is. Qabarlı şeyin halı

  Tam oxu »
 • QABARMA₁

  “Qabarmaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABARMA₂

  1. “Qabarmaq2”dan f.is. 2. is. coğr. Dəniz suyunun səviyyəsinin vaxtaşırı olaraq qalxması, artması hadisəsi

  Tam oxu »
 • QABARMAQ₁

  f. Qabar əmələ gəlmək, qabar olmaq. Var ol, bala, yorulsa da, qabarsa da əl; Bir daş üstə bir daş qoya gərək hər insan

  Tam oxu »
 • QABARMAQ₂

  f. 1. Yüksəlmək, qalxmaq, daşmaq. Dağlarda qarlar əriyincə, çayların suyu qabarırdı. Dənizin sakit səthi ehmalca qabardı

  Tam oxu »
 • QABARTI

  is. Qabarıq, suluq, döyənək

  Tam oxu »
 • QABARTMA

  1. “Qabartmaq”dan f.is. 2. sif. Çıxıntılı, qabarıq. Qabartma naxış. Qabartma yazı. // Qabarıq şəkillərdən, naxışlardan ibarət

  Tam oxu »
 • QABARTMAQ

  f. 1. Qabarıq hala salmaq, şişirtmək, köpürtmək. 2. Yüksəltmək, yuxarıya qaldırmaq, daşdırmaq. Külək dənizin suyunu qabartdı

  Tam oxu »
 • QABARTMALI

  sif. Qabartmaları, qabartmalar şəklində bəzəyi olan. Yan divarlardan birisində … güzgülər vurulmuşdu; o birisində zərif naxışlı əlvan qabartmalı taxça

  Tam oxu »
 • QABAYUNLU

  sif. Yunu qaba olan, yunu zərif olmayan. Qabayunlu qoyun

  Tam oxu »
 • QABIQ

  is. 1. Bir şeyin üstünü örtən sərt örtü. Ağacın qabığı. Yumurtanın qabığı. Qoz qabığı. – Mağaranın içi yumşaq ağac qabıqları ilə döşənmişdi

  Tam oxu »
 • QABIQLANMA

  “Qabıqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABIQLANMAQ

  f. 1. Qabıq bağlamaq, qabıq tutmaq. Fındıq hələ qabıqlanmayıb. 2. Qat-qat soyulmaq, qat-qat qopmaq. 3

  Tam oxu »
 • QABIQLI

  sif. Qabıqla örtülü olan, qabığı olan (meyvə və s.). // Qılaflı. Qabıqlı böcək

  Tam oxu »
 • QABIQOTU

  is. bot. Əkin yerlərində və yamaclarda bitən alaq otu

  Tam oxu »
 • QABIQSIZ

  sif. Qabığı olmayan (meyvə və s.); üstündə qabığı olmayan, qabıqla örtülü olmayan; qılafsız. Qabıqsız və sümüksüz böcəklər (yumşaqbədənlilər)

  Tam oxu »
 • QABIQYEYƏN

  is. zool. Bitkilərin qabığını yeyən ziyanverici (böcək)

  Tam oxu »
 • QABIRĞA

  is. anat. 1. Fəqərələri döş sümüyü ilə birləşdirən qövsşəkilli sümük. İnsanın yeddi cüt yuxarı və beş cüt aşağı qabırğası vardır

  Tam oxu »