Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • AĞA

  böyük, cənab, sahib; seyid (İranda məmur adlarına artırılır). Bir sıra türk xalqlarında «aka», «əkə» şəklində də işlənir

  Tam oxu »
 • AĞABABA

  böyük baba (Ata tərəfdən babaya müraciət forması)

  Tam oxu »
 • AĞABAĞIR

  ağa, cənab, böyük, ağsaqqal Bağır

  Tam oxu »
 • AĞABALA

  ağa oğlu, ağa balası; ağa kimi oğul

  Tam oxu »
 • AĞABBA

  böyük baba (Ata tərəfdən babaya müraciət forması)

  Tam oxu »
 • AĞABƏŞİR

  «ağa» (böyük) və «Bəşir» (xoş xəbər gətirən) sözlərindən düzəlmiş, «böyük müjdəçi» mənasındadır

  Tam oxu »
 • AĞABƏY

  böyük bəy, böyük qardaş; bəyzadələrin tərbiyəçisi; hökmdar

  Tam oxu »
 • AĞABUTA

  «ağa» (böyük) və «buta» (qönçə, naxış) sözlərindən düzəlmiş, «qiymətli naxış», «ilahi bəxşiş» mənasındadır

  Tam oxu »
 • AĞACABBAR

  bax: Ağa və Cabbar

  Tam oxu »
 • AĞACAN

  ağa, can; əziz ağa; böyük adam

  Tam oxu »
 • AĞACƏFƏR

  bax: Ağa və Cəfər

  Tam oxu »
 • AĞADADAŞ

  böyük qardaş

  Tam oxu »
 • AĞADAYI

  hörmət əlaməti olaraq böyük dayıya verilən ad

  Tam oxu »
 • AĞADDİN

  Ağa Əddin ("ağa" və "Seyfəddin, Sədrəddin, Ələddin" qəbilindən olan adların "Əddin" ixtisar variantı əsasında yaranmışdır

  Tam oxu »
 • AĞADƏDƏ

  ata və ananın atasına hörmət əlaməti olaraq verilən ad

  Tam oxu »
 • AĞAƏDDİN

  Ağa Əddin ("ağa" və "Seyfəddin, Sədrəddin, Ələddin" qəbilindən olan adların "Əddin" ixtisar variantı əsasında yaranmışdır

  Tam oxu »
 • AĞAƏLİ

  Ağa Əli, böyük Əli

  Tam oxu »
 • AĞAƏMİ

  böyük əmi; ağa kimi əmi

  Tam oxu »
 • AĞAƏZİZ

  istəkli cənab; sevimli oğlan

  Tam oxu »
 • AĞAGÜL

  ağaya layiq gül, ağa gülü; ağa oğlu, ağaya layiq oğul

  Tam oxu »
 • AĞAGÜN

  ağa günü, böyük gün; ağa doğulan gün

  Tam oxu »
 • AĞAHƏSƏN

  bax: Ağa və Həsən

  Tam oxu »
 • AĞAHÜSEY

  bax: Ağa və Hüseyn

  Tam oxu »
 • AĞAXAN

  böyük hökmdar, baş xan; yol göstərən

  Tam oxu »
 • AĞAKAZIM

  bax: Ağa və Kazım

  Tam oxu »
 • AĞAKƏRİ

  bax: Ağa və Kərim

  Tam oxu »
 • AĞAKİŞİ

  ağa kimi kişi, böyük və hörmətli adam

  Tam oxu »
 • AĞAQARDAŞ

  kiçiklərin böyük qardaşa verdikləri ad

  Tam oxu »
 • AĞAQARDAŞ

  böyük qardaş

  Tam oxu »
 • AĞAQASIM

  Ağa Qasım, Qasım ağa; böyük, ağsaqqal Qasım

  Tam oxu »
 • AĞAQULU

  bax: Ağa və Qulu; Ağanın qulu, Ağa oğlu

  Tam oxu »
 • AĞAQURBA

  bax: Ağa və Qurban

  Tam oxu »
 • AĞALAR

  çoxlu ağa; cənablar, böyüklər; ağa nəslindən olan

  Tam oxu »
 • AĞALI

  Ağa Əli, böyük Əli

  Tam oxu »
 • AĞALİ

  Ağa Əli, böyük Əli

  Tam oxu »
 • AĞAMAHMUD

  bax: Ağa və Mahmud

  Tam oxu »
 • AĞAMAL

  «ağa» (böyük) və «mal» sözlərindən düzəlmiş, «böyük vardövlət»; məcazi mənada «ağa övladı» deməkdir

  Tam oxu »
 • AĞAMALI

  ağam Alı, böyüyüm Əli

  Tam oxu »
 • AĞAMALİK

  bax: Ağa və Malik

  Tam oxu »
 • AĞAMEHDİ

  bax: Ağa və Mehdi

  Tam oxu »
 • AĞAMƏCİD

  bax: Ağa və Məcid

  Tam oxu »
 • AĞAMƏDDİN

  Ağamın dini, ağam Məhəmmədin dini

  Tam oxu »
 • AĞAMƏDƏD

  bax: Ağa və Mədəd

  Tam oxu »
 • AĞAMƏDİ

  Ağam Məhəmməd, Ağa Məhəmməd

  Tam oxu »
 • AĞAMƏHƏMMƏD

  Ağa Məmməd, cənab Məmməd, Ağam Məhəmməd

  Tam oxu »
 • AĞAMƏLİ

  ağam Alı, böyüyüm Əli

  Tam oxu »
 • AĞAMƏLİK

  Ağa Məlik: hörmətli şah

  Tam oxu »
 • AĞAMƏLİK

  bax: Ağa və Malik

  Tam oxu »
 • AĞAMƏMMƏD

  Ağa Məmməd, cənab Məmməd, Ağam Məhəmməd

  Tam oxu »
 • AĞAMƏRDA

  bax: Ağa və Mərdan

  Tam oxu »