MALİK

sahib, yiyə; mülk sahibi.
MALAY
MALİKƏ

Digər lüğətlərdə