BACA

I
(Biləsuvar, Təbriz, Yardımlı)
pəncərə. – Bacanı ört (Biləsuvar); – Bacanın üssündə çirax asılmışdı (Təbriz)
II
(Culfa)
taxça
III
(Balakən)
bacanaq. – Əsədin bacası Bakıdan gəlip
BABLİTMƏĞ
BACĞUN

Digər lüğətlərdə