BE

“B” hərfinin və bu hərflə işarə olunan səssizin adı.
// bax bey.
BAZUÖNÜ
BECA

Digər lüğətlərdə