COURSE

course1

n 1. yol, səmt, İstiqamət; the ~ of a stream axının istiqaməti; The ship is on her right course Gəmi düzgün istiqamət götürüb; to hold / to lay a ~ for İstiqamət almaq / götürmək; 2. axın; the ~ of a river çayın axını; 3. gediş; the ~ of a disease xəstəliyin gedişi; the ~ of events hadisələrin gedişi: the ~ of the game id. oyunun gedişi; in the ~ of a month bir ay müddətində; The enemy should be defeated in the course of the year Düşmən bir il müddətinə məhv edilməlidir; 4. id. cığır; indoor ~ örtülü binada cığır; inner / outside ~ daxili / xarici cığır; 5. kurs (təhsildə, müalicədə və s.); an evening ~ axşam kursu; a French ~ fransız dili kursu; compulsory / optional / supplementary ~ icbari / fakültativ / əlavə kurs; ~ of training hazırlıq kursu; ~ of treatment müalicə kursu; to complete a ~ kurs bitirmək; 6. pl: short-time ~s qısamüddətli hazırlıq kursları; preliminary ~s giriş kursları; extension ~ ixtisasartırma kursu; 7. xörək; dinner of five ~s beş xörəkdən ibarət nahar; 8. : ~ of exchange valyuta kursu

course2

v 1. ov iti ilə ov etmək (quş ovu); 2. dovşanı qovmaq; 3. var gücü ilə qaçmaq; 4. axmaq; Tears coursed down her cheeks Onun yanaqlarından yaş axdı

COURIER
COURSER
OBASTAN VİKİ
Collision Course
Collison Course - Linkin Parkın Jay-Z ilə birlikdə hazırladığı remiks albomudur. Dünya üzrə 5 milyon satılmışdır. Bu albom sayəsində Linkin Park ilə Jay-Z Qremmi mükafatı almışdırlar. = Albomdakı mahnılar = Bütün mahnılar Linkin Park and Jay-Z tərəfindən yazılmış və bəstələnmişdir.
Coursera
Coursera — əsası Stanford Universiteti professorları Andrew Ng və Daphne Koller tərəfindən qoyulan onlayn təhsil şirkətidir. Fəaliyyətə 2012-ci ilin aprel ayından başlayıb. Dərslər onlayn verilir. Fevral 2013-cü il məlumatına görə 2.7 milyondan çox istifadəçi qeydiyyatdan keçibdir. Coursera istifadəçilərə mühəndislik, kompüter elmləri, hüquq, tibb, biologiya, sosial elmlər, riyaziyyat və başqa sahələrdə kurslar təklif edir. Kurslar dünyanın məşhur universitetləri tərəfindən təqdim edilir. Coursera həmçinin universitetlərlə əməkdaşlıq edərək magistratura kursları təklif edir. Məsələn, HEC Paris platforması innovasiya və sahibkarlıq sahəsində Executive Master-ın tərəfdaşıdır. 100% onlayn, bu proqram 18 ay ərzində bu iki sahədə ixtisaslaşmış top menecerləri yetişdirməyi hədəfləyir. 2017-ci ilin mart ayında açılıb.

Digər lüğətlərdə