EŞAFOT

is. [ fr. ]
1. Qətli icra etmək üçün düzəldilən səhnə.
2. Dar ağacı.
EŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə