ENÉRGİYA

[ yun. ] bax enerji.
Suyun tərkibində olan hidrogen daş kömürdən milyon və milyard dəfə daha çox energiya verə bilər. A.Qarayev.

ENERGÉTİKA
ENERJİ

Digər lüğətlərdə