FAIR-DEALING

fair-dealing1

n düzlük, təmizlik, doğruluq, namus, vicdan, sədaqət, səmimiyyət, açıqlıq, saflıq, açıqürəklilik, səmimilik

fair-dealing2

adj düz, təmiz, doğru, vicdanlı, namuslu, səmimi, ürəyiaçıq, saf

FAIR-COPY
FAIR-FACED