FAIR-TRADE

n qanuni ticarət; 2. qarşılıqlı ticarət (eyni qaydaya əsaslanan)

FAIR-HAIRED
FAIRLY