FAIR-HAIRED

adj 1. sarışın saçlı; 2. amer. d.d. sevimli, istəkli, sevilən, əziz; the ~ boy of the family ailənin sevimli / istəkli oğlu

FAIR-FACED
FAIR-TRADE