FAIR

fair1

n 1. yarmarka (vaxtaşırı təşkil edilən ticarət bazarı); the Leipzig Spring Fair Yaz Leypsiq Yarmarkası; 2. xeyriyyəçilik bazarı; church ~ kilsə / xeyriyyəçilik bazarı; 3. sərgi; World Fair Ümumdünya Sərgisi

fair2

adj 1. düz, təmiz, doğru; haqlı, dürüst, qanuni, qərəzsiz, ədalətli; by ~ means düz yolla; ~ deal təmiz saziş / sövdə; 2. adi, orta, babat, orta səviyyəli; it’s only a fair movie Bu olduqca adi / orta səviyyəli filmdir; 3. sarışın, sarısaçlı; açıq, açıq rəngli; ~ hair sarışın saç; ~ skin açıq rəngli dəri; 4. təmiz, ləkələnməmiş, ləkəsiz; ~ name təmiz / ləkəsiz ad;

◊ Fair enough Ədalətlidir, Razıyam; ~ without, false within ≅ üstü bəzək, altı təzək; it’s a fair swindle Bu tamam fırıldaqdır

fair3

adv 1. namusla, şərəflə, vicdanla; düz, doğru; to play ~ namusla / vicdanla / qayda ilə oynamaq; to hit ~ id. qayda ilə zərbə endirmək; 2. düz; to strike smb. ~ on the chin bir kəsin düz çənəsinə vurmaq

FAINT-HEARTEDNESS
FAIR-COPY