FEATHER-HEADED

adj sarsaq, səfeh, axmaq, gic, ağılsız; qanmaz, başıboş, yelbeyin, fərasətsiz, kütbeyin (adam haq.)

FEATHER-HEAD
FEATHER-WEIGHT