FEDERATION

n 1. federasiya, ittifaq (dövlətlərin); cəmiyyətlərin / təşkilatların və s. ittifaqı / birliyi; the International Women’s Federation Beynəlxalq Qadınlar Federasiyası; 2. federasiyanın yaradılması; federasiya halında birləşmə

FEDERALIZE
FEDERATIVE