FIBROSIS

n (pl -ses) tib. fibroz (bədənin hər hansı bir orqanında birləşdirici lifli toxumanın inkişaf etməsindən ibarət olan patoloji proses; lifli toxumaların törəməsi)

FIBRINATION
FIBROUS