FIFTEEN

n 1. (say) on beş; Fifteen and fifteen make thirty On beş üstə gəl on beş otuz eylər, 2. (nömrə) on beş, on beşinci nömrə; chapter ~ on beşinci fəsil (kitabda)

FIFER
FIFTEENTH