FOLLY

n sarsaqlıq, giclik, səfehlik, axmaqlıq, ağılsızlıq, düşüncəsizlik; What you propose is sheer folly! Sənin / Sizin təklifin / təklifiniz əsil axmaqlıqdır! / düşüncəsizlikdir! to pay for one’s ~ öz düşüncəsizliyinin cəzasını çəkmək

FOLLOWING
FOND