FRACTIONAL

adj 1. xırdalanmış; parçalanmış; kiçik; xırda; ~ currency xırda pul; xuda kupyuralar (qiymətli kağızın ayrıca talonu); 2. natamam, yarımçıq: ~ load tex. natamam / yarımçıq yük; 3. kiçik, balaca, cüzi; 4. riyaz. kəsr; 5. siya. fraksiyaçı

FRACTION
FRACTIONIST