FREAKISH

adj 1. şıltaqçı, şıltaq, nazlı, tələbkar; ~ child şıltaq uşaq; 2. qəribə, qeyri-adi, anlaşılmaz; əcaib; ~ behaviour əcaib / qəribə davranış

FREAK
FRECKLE