FRECKLE

freckle1

n çil (dəridə, üzdə)

freckle2

v çillə / ləkə ilə örtmək; The sun freckles one's face and neck Günəşdən adamın üzü yə boynu çillənir

FREAKISH
FRECKLED